site unavailable

Recomandările Asociației Obștești "Global Aviation Forum"

02 sep 2019
ser-detail-img1

Asociația Obștească “Global Aviation Forum” vine cu unele recomandări privind problemele actuale ce țin de dezvoltarea sectorului aviației civile din Republica Moldova.

Conform practicii globale în domeniul aviației civile, menținerea sistemului legislativ național aviatic la nivelul standardelor ICAO este o prioritate și o necesitate națională pentru toate țările membre ICAO, unde RM este membru din 1992.

Organizația Mondială a Aviației Civile Internaționale (ICAO/OACI) Montreal, Canada, este o agenție specializată a ONU, care are ca scop de bază dezvoltarea durabilă a industriei aviatice globale prin mecanismul său juridic, funcțional și operațional, care efectuează punerea în aplicare a standardelor, practicelor și a procedurilor recomandate de ICAO în domeniul aviației civile globale.

Scăderea nivelului de implementare al practicilor și recomandărilor ICAO, cum este la moment în RM, aduc la limitarea posibilităților operatorilor naționali, scăderea nivelului de siguranță a zborurilor, amplasarea statului în listele globale de țări cu dezavantaje în acest domeniu și ca rezultat - scăderea imaginei statului pe plan global cu consecințe DISTRUGĂTOARE în promovarea operatorilor aviatici naționali până la închiderea sau limitarea zborurilor comerciale internaționale al operatorilor din RM.

Deschiderea biroului subregional ICAO în Republica Moldova este la moment o prioritate pentru țara noastră, deoarece ar genera apariția masiva a noilor și ultimelor tehnologii în aviație, atragerea și plasarea numeroaselor organizații globale de profil aviatic în RM, crearea platformelor performante pentru proiecte globale în aviație pe diferite subiecte din mecanismul aviației civile, astfel dând naștere unui progres masiv, atât în industria aviatică, cât și pentru întreaga economie a țării.

Adresările oficiale ale statelor-membrelor ICAO pe subiecte de interes național, cum este deschiderea oficiului subregional ICAO, pot fi doar oficiale și nu consultative și, ca urmare, pot fi adresate doar oficialelor ICAO care sunt Secretarul General ICAO și Președintele Consiliului ICAO.

Însă Ambasadorul RM în Canada, totodată și reprezentantul țării la ICAO (conform Statutului ONU), s-a adresat pe subiectul deschiderii oficiului subregional ICAO într-o manieră privată la un angajat ICAO, ceia ce este o lipsă de competență de rang național, și a fost primit un răspuns în defavoarea aspirațiilor industriei aeronautice a RM.

Subiectul dat are interes național pentru multe țări, și pentru a primi un răspuns oficial și confidențial, adresarea fiecărui stat-membru ICAO poate fi făcută doar confidențial la oficialii ICAO care sunt Secretarul General ICAO și Președintele Consiliului ICAO.

Ca urmare a situației devastatoare în care se află aviația civilă astăzi după cel puțin 10 ani, vă putem comunica că această greșeală a unui demnitar de stat responsabil pentru Moldova la ICAO face parte dintr-un sistem de incompetență și iresponsabilitate practicat de-a lungul anilor în primul rând de conducătorii Autorității Aviației Civile, care din măsura incompetentei cunoașterii valorilor sistemului aviatic național și global, precum și cunoașterea profundă a rolurilor organizațiilor mondiale din domeniul aviației și, totodată, implicării masive al politicului în acest domeniu, au adus la rezultatul devastator din acest domeniu.

Din practica mondială și recomandările ICAO, conducătorii aviației civile trebuie să cunoască profund funcționalitatea și interoperabilitatea operațională și legislativă între toate organismele globale aviatice, cum sunt ICAO, ECAC, EASA, IATA, EUROCONTROL și altele, care sunt fundamental importante de a le cunoaște pentru a dirija și a construi o industrie înalt eficientă și operațional sigură în procesele operaționale ale ramurii.

Conform recomandărilor ICAO și practicilor țărilor cu succes în domeniul aviației civile, politicul este inadmisibil aici sub orice formă,  deoarece ține de siguranța și securitatea omului. 

Mecanismul neefectiv de conlucrare de-a lungul anilor între Ministerul de Externe, Ministerul Economiei și conducătorii Autorității Aviației Civile au dat naștere multor documente naționale în domeniul aviației civile și diferitor acorduri internaționale de interes național care aduc incompetență, complicații în operare și pierderi economice majore în domeniul aviației civile, care trebuie de urgență revizuite și adaptate la  standardele ICAO întru apărarea intereselor economice al industriei aviației civile și Republicii Moldova.

Reieșind din practica statelor-membre ICAO, conducătorii instituțiilor de stat responsabile pentru aviația civila sunt desemnați prin concursuri, prin care trebuie să fie demonstrată de fiecare candidat clar capacitatea sa profesională în domeniul aviației civile, precum și cunoașterea profundă al subiectelor sistemului aviatic global, național, economic, legislativ și operațional.

Aviația națională de astăzi este într-o criza profundă unde sunt necesare masurile urgente, efectuate restructurări adânci și masive de sistem pentru a fi gata de auditul ICAO care va fi în august 2020 și unde rezultatul slab și incompetent al acestui audit  poate aduce consecințe grave și pierderi enorme pentru economia naționala.

Asociația Obștească „Global Aviation Forum” recomandă conducerii statului să fie luate în considerație cele relatate mai sus, în special privind modalitatea desemnării conducătorilor aviației civile naționale.

Doar profesionalismul, și nicicum politicul, împreună cu industria aviatică națională, vor putea construi un sistem nou de conducere și operare eficientă, bazate pe ultimele tehnologii și performanțe globale în domeniul aviației civile, care ar corespunde clar cerințelor și recomandărilor ICAO – ghidului global cel mai transparent, și care în scurt timp ar putea eficient redresa situația devastatoare creată la moment în domeniul aviației civile.